Callan Yöntemine Hoş Geldiniz

Callan™ Yöntemi ile İngilizce öğrenmek hızlı ve etkilidir!

Callan Yöntemi yoğun bir ortamda İngilizcenizi geliştirmek için özel tasarlanmış bir öğretim yönetimidir. Öğretmen sürekli sorular sorar ve siz de dili mümkün olduğu kadar fazla duyup kullanırsınız. Derste konuştuğunuz zaman, öğretmen dil bilgisi ve telaffuz hatalarınızı düzeltir ve bu düzeltmelerden birçok şey öğrenirsiniz.

Callan Yöntemi, İngilizce kelime ve dil bilgisini dikkatli bir biçimde programlanmış, sistematik tekrar ve pekiştirmeler yoluyla öğretir. Derste çok sayıda konuşma ve dinleme çalışması vardır, ancak öğrendiklerinizi gözden geçirmek ve pekiştirmek için okuma ve yazma alıştırmaları da yapılmaktadır.

Callan Yönteminde İngilizce’yi doğal hızında konuşulduğunda anlamayı öğrenebilmeniz için öğretmen hızlı konuşmaktadır. Yani böylece herkes sürekli olarak derse odaklanır.

Dörtte bir zamanda İngilizce

Callan Yöntemi İngilizce’yi piyasada bulunan diğer tüm yöntemlerin dörtte bir zamanında öğretebilir. Ortalama bir öğrenciyi Cambridge Preliminary English Test (PET) seviyesine getirmek için normalde gereken 350 saatin yerine, Callan Yöntemi öğrenciyi aynı sınava 80 saatte ve Cambridge First Certificate in English (FCE) sınavına da 160 saat kadar kısa bir sürede hazırlayabilir.

Bu yöntem, tüm milliyetlerden ve yaş gruplarından öğrencilere uygundur. (Beyaz tahta dahil) Hiçbir ekipman veya başka kitap gerektirmemektedir ve özel okullarda, devlet okullarında ve üniversitelerde kullanılabilir. Ayrıca öğrenciler okulda değilken birbirleriyle pratik yapmak üzere de bu kitapları kullanabilir.

Buna ek olarak, lisanslı okullarda ders gören öğrenciler, kendileri için mevcut olan interaktif alıştırmaları kullanarak çevrimiçi İngilice pratiği yapabilir. Okulunuzdan ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Uygulamada Callan Yöntemi

Bir Callan Yöntemi İngilizce dersi, geçmişte almış olduğunuz derslerden muhtemelen çok farklı olacaktır. Sessizce oturarak, okuduğunu anlama sınavı veya herhangi bir kitaptan dil bilgisi alıştırmaları yapılmaz. Sadece kendinizi konuşurken zaten rahat hissettiğiniz İngilizce’yi kullanarak ‘serbest sohbetler’ yapmazsınız. Elbette bu gibi alıştırmalar size yardımcı olabilir, ancak bunları evinizde bir kitap ile veya bir kafe barda yapabilirsiniz. Callan Yöntemi dersinde, sınıf dışında yapamayacağınız önemli alıştırmalarla meşgul olursunuz. Sürekli İngilizce dinlersiniz. Bol miktarda İngilizce konuşursunuz ve tüm hatalarınız düzeltilir. Etrafınız İngilizce ile çevrelendiği için hızla öğrenirsiniz. Sessiz durmak, sıkılmak veya konsantrasyonu kaybetmek için zaman yok. Ve ayrıca eğlenceli!

O halde, Callan Yöntemi dersinde tam olarak neler olur ve yöntem nasıl işler?

Öğretmen size sorular sorar

Callan Yöntemi kitapları sorularla doludur. Her bir soru bir sözcüğü, ifadeyi veya dil bilgisi konusunun uygulamasını içerir. Öğretmen ayakta durur ve öğrencilere tek tek sorular yöneltir. Öğretmenin size ne zaman soracağını bilmediğiniz için sürekli konsantre olursunuz. Bir öğrenci kendisine sorulan soruyu cevaplamayı bitirir bitirmez, öğretmen derhal sonraki soruyu sormaya başlar.

Öğretmen hızlı konuşur

Callan Yöntemi dersinde öğretmen hızlı konuşur. Bunun sebebi gerçek dünyada hızlı konuşmanın doğal olmasıdır. Normal İngilizce’yi anlamak istiyorsanız, hızlı doğal konuşmaları dinleme pratiği yapmalı ve İngilizce’yi öncelikle ana dilinize tercüme etmeden anlayabilecek hale gelmelisiniz. İşte bu tercüme etmeme fikri, Callan Yöntemi’nin kalbini oluşturur; bu yöntem İngilizce düşünmeye başlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, konuşurken durup uzun süre dil bilgisini düşünmenizi istemiyoruz. Refleks olarak, içgüdüsel bir şekilde konuşmanızı istiyoruz. Ve yaptığınız hatalar için de endişelenmeyin. Derslerde, doğal olarak, çok sayıda hata yapacaksınız, ancak Callan Yöntemi öğretmenleri hatalarınızı düzeltir ve siz de bu düzeltmelerden öğrenirsiniz. Eve gittiğiniz zaman elbette ki kitabınızı okumanız, dil bilgisi kurallarını düşünmeniz, kelimeleri çalışmanız ve dil öğrencilerinin evde yaptığı şeyleri yapmanız yararlı olacaktır – ancak derslerde kitaplarınız kapalı şekilde dinleme ve konuşma becerilerinizi pratik yapacaksınız!

Öğretmen her soruyu iki kere sorar ve size vereceğiniz cevapta yardımcı olur

Derste öğretmen hızlı konuşur, bu nedenle soruları iki defa sorarız. Bu şekilde, ilk seferinde her söyleneni anlamadıysanız tekrar dinlemek için başka bir şansınız daha olacaktır.

Öğretmen ardından derhal cevabın başlangıcını söyler. Bu sizin derhal konuşmaya başlamanıza yardımcı olmak (ve sizi “zorlamak”) içindir. Yani örneğin:

Öğretmen: “Are there two chairs in this room? (Bu sınıfta iki sandalye mi var?) Are there two chairs in this room? (Bu sınıfta iki sandalye mi var?) No, there aren’t…” (Hayır, yok)
Öğrenci (hemen): “No, there aren’t two chairs in this room; there are twelve chairs in this room.” (Hayır, bu sınıfta iki sandalye yok, bu sınıfta on iki sandalye var.)

Öğretmen cevabın başlangıcını vererek sizi “zorlamazsa”, fazla düşünmeye ve ana dilinize tercüme etmeye başlayabilirsiniz.
Siz cevabı verirken öğretmen de sizinle birlikte konuşacaktır. Böylece, bir sözcüğü unutursanız veya söyleyeceğiniz şeyden emin olmazsanız sonraki bir-iki sözcüğü daima öğretmeninizden duyacaksınız. Öğretmenden sonra tekrar etmelisiniz, ancak cevaba kendiniz devam etmek için hemen tekrar denemelisiniz. Her zaman konuşmaya devam etmeye çalışmalısınız ve öğretmeni yalnızca kendi başınıza devam edemeyeceğiniz zamanlarda tekrarlamalısınız. Bu şekilde kendinize daha fazla güvenirsiniz ve daha hızlı öğrenirsiniz. Hiçbir zaman sadece öğretmenden yardım bekleyip söylediklerini tekrarlamayın – bu şekilde hızlı gelişemezsiniz.

Soruyla aynı dil bilgisi özelliklerine sahip uzun cevaplar

Mümkün olan en fazla şekilde konuşma pratiği yapmanızı istiyoruz, bu yüzden derste konuşurken her zaman sorudakiyle aynı dil bilgisi yapısını kullanarak tam cümle kurun. Örneğin:

Öğretmen: “About how many pages are there in this book?” (Bu kitapta yaklaşık kaç sayfa var?)
Öğrenci: “There are about two hundred pages in that book.” (O kitapta yaklaşık iki yüz sayfa var.)

Bu şekilde yalnızca bir soruyu cevaplamıyorsunuz; öğrenmeniz gereken kelimelerle ve dil bilgisi kurallarıyla tam cümleler kuruyorsunuz.

Taklit yoluyla düzeltme

Callan Yöntemi ile öğretmen tüm hatalarınızı yaptığınız anda düzeltir. Öğretmen sizi hatanızı taklit ederek (aynısını söyleyerek) ve sonrasında sözcüğün doğru telaffuzunu/biçimini söyleyerek düzeltir. Örneğin, “He come from Spain” derseniz, öğretmeniniz çabucak “not come – comes” diye sizi düzeltir. Bu taklit yoluyla düzeltme, yaptığınız hata ile doğru İngilizce biçimi arasındaki farkı duymanıza yardımcı olur. Derhal doğru sözcüğü tekrarlamalı ve cümlenize devam etmelisiniz. Hatalarınızın bu şekilde düzeltilmesinden çok şey öğrenirsiniz ve sürekli düzeltilmek hızlı ilerlemeyle sonuçlanır.

Kısaltılmış biçimler

Derste öğretmen kısaltılmış biçimleri kullanır (örn. öğretmen “I do not” yerine “I don’t” der). Öğretmen, konuşma İngilizcesinde kısa biçimleri kullanmak doğal olduğundan ve sizin onları anlamayı öğrenmeniz gerektiğinden böyle yapmaktadır. Ayrıca, konuşurken doğal olmak istiyorsanız kısaltmaları kullanmayı da öğrenmelisiniz.

Ders yapısı

Her okul farklıdır, ancak 50 dakikalık normal bir Callan dersi yaklaşık 35 dakikalık konuşma, 10 dakikalık dinleme ve 5 dakikalık dikte bölümlerinden oluşmaktadır. Okuma pratiği ve dikte çalışmaları genellikle dersin ortasında yer alır.

Okuma kısmında öğretmen size yardım edip hatalarınızı düzeltirken siz de okuyup konuşursunuz. Dikte kısmında ise yazma becerinizi pratik yaparsınız ancak aynı anda öğretmeninizi de dinlersiniz. Dolayısıyla 50 dakikalık bir Callan dersi, içinde hiç sessizlik olmayan 50 dakikalık bir İngilizce konuşmasıdır!

Sohbet yok

Callan Yöntemi konuşma pratiğinin önemini vurgulamasına rağmen, bu derste sohbet edileceği (serbest konuşma yapılacağı) anlamına gelmez. Callan Yöntemi ile dersler düzenli, etkili, hızlı ve yoğun olduğu için İngilizce’yi çabuk öğrenirsiniz. Sohbet ederek vakit harcanmaz; bu derslerden önce veya sonra yapılabilir.

Sohbet etmek İngilizce dersinde vakit geçirmek için iyi bir yol değildir. Öncelikle, yalnızca birkaç öğrenci konuşur. İkinci olarak, sohbet sırasında bireyler yalnızca bildikleri kadar İngilizce’yi kullanırlar. Üçüncü olarak, öğretmenin konuşma sırasında hataları düzeltmesi zordur.

Callan Yöntemi’nde bu sorunlardan hiçbiri yoktur. Ders boyunca her öğrenci dinler ve konuşur, farklı kelimeleri ve yapıları pekiştirir, ve hatalarının düzeltilmesiyle daha iyi öğrenir. Ve hiçkimsenin sıkılmak için vakti olmaz!

Tekrar, tekrar ve daha fazla tekrar!

Sistematik tekrar

Bazen ana dilinizde daha önceden bilmediğiniz bir sözcüğü okur veya duyarsınız. Bu yeni sözcüğü hatırlamak ve daha sonra kendiniz kullanabilmek için yalnızca bir veya iki defa okumanız veya duymanız yeterlidir. Ancak yabancı bir dil öğrenirken işler biraz farklıdır. Sözcükleri ve dil bilgisi yapılarını tamamen öğrenmeniz için çok kez duymanız, görmeniz ve kullanmanız gerekir. Dolayısıyla çalışmalarınız bir tekrar sistemi (daha önce çalıştığınız şeyi tekrarlamayı) içermelidir. Bu son derece gereklidir. Çalışırken bir tekrar sisteminiz yoksa, çalıştıklarınızı unutursunuz ve öncekinden daha iyi konuşamaz veya anlayamazsınız.

Her bir Callan Yöntemi dersinde elbette ki yeni İngilizce konuları öğrenirsiniz, pratik yaparsınız ve kitabınızda ilerlersiniz. Ancak, çalıştıklarınızı da tamamen öğrenebilmeniz için çok sayıda tekrar yaparsınız. Öğretmeniniz sınıfınızın ne kadar tekrara ihtiyacı olduğuna karar verebilir, ancak bu çalışmalarınızın her zaman önemli bir kısmını oluşturacaktır.

Ayrıca, bol miktarda tekrar yapıldığından her şeyi ilk seferde anlamanız önemli değildir; zamanla kolaylaşır. Callan ile yapılan tekrar otomatik ve sistematiktir. Her gün bol miktarda tekrar yapıp yeni İngilizce konular öğrenirsiniz.

Okuma ve dikte çalışmalarında da tekrar

Derslerdeki okuma ve dikte uygulamaları da Callan’ın sistematik tekrarının bir parçasıdır. İlk olarak dersin konuşma kısmında yeni bir sözcük öğrenirsiniz; birkaç ders sonra okuma yaptığınız sırada sözcükle yeniden karşılaşırsınız; son olarak aynı sözcük dikte kısmında karşınıza çıkar. Bunların hepsi Callan Yöntemi’nde yazılıdır; her şey otomatik gerçekleşir.

Diktelerinizin düzeltilmesi

Callan Yöntemi ile yapılacak çok az ev ödevi vardır veya hiç yoktur, ancak diktelerinizi düzeltmeniz çok önemlidir. Bunlar kitabınızda basılıdır ve dolayısıyla evinizde, otobüste veya istediğiniz her yerde kolayca düzeltmeleri yapabilirsiniz. Önceki derslerde görmüş olduğunuz sözcüklerin yazılı biçimlerini öğrenmenize yardımcı olduğundan bunu yapmak büyük önem taşır.

Callan Yöntemi ile ilk dersleriniz

Callan Yöntemi ile ilk dersiniz boyunca soruların tamamı ve sözcüklerin bazıları size yeni gelir; henüz hiç tekrar yapmadınız. Bu nedenle, öğretmen size fazla soru sormayabilir. Oturup dinleyebilir ve yöntemi -hızı, soruları, düzeltmeleri vs.- daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz.

Callan Yöntemi Aşamaları, CEFR* düzeyleriyle ve Cambridge Üniversitesi Genel İngilizce sınavlarıyla nasıl karşılaştırılıyor?

* Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi

Callan Yöntemi kitaplarını doğrudan CEFR düzeyleriyle ve Cambridge sınavlarıyla kıyaslamak zordur, ancak aşağıda ortalama bir kılavuzu görebilirsiniz.

cefr-turkish