Zapraszamy do zapoznania się z Metodą Callana

Nauka języka angielskiego Metodą Callana™ jest szybka i przyjemna!

Metoda Callana jest metodą nauczania stworzoną specjalnie w celu doskonalenia języka angielskiego w atmosferze intensywnych ćwiczeń. Nauczyciel stale zadaje pytania, więc uczeń słyszy i używa języka w jak najszerszym zakresie. Kiedy uczeń mówi podczas lekcji, nauczyciel poprawia gramatykę i błędy wymowy, a uczeń wiele się uczy z tej korekty.

Metoda Callana uczy angielskiego słownictwa i gramatyki w sposób starannie zaplanowany, z systematycznymi powtórkami i utrwalaniem materiału. Lekcje obejmują dużo praktycznej nauki wymowy oraz zrozumienia ze słuchu, a także czytania i pisania utrwalającego zdobytą wiedzę.

W metodzie Callana nauczyciel mówi szybko, aby trenować zrozumienie języka angielskiego, wypowiadanego z naturalną prędkością. Dzięki temu wszyscy uczniowie muszą być przez cały czas skoncentrowani.

Naucz się angielskiego cztery razy szybciej!

Metodą Callana można nauczyć się języka angielskiego cztery razy szybciej niż dowolną inną metodą oferowaną na rynku. Zamiast 350 jakich przeciętny uczeń potrzebuje by osiągnąć poziom pozwalający zdać Cambridge Preliminary English Test (PET), Metodą Callana można to osiągnąć w zaledwie 80 godzin, a poziom znajomości języka wymagany do Cambridge First Certificate in English (FCE) już w 160 godzin.

Metoda przeznaczona jest dla uczniów wszystkich narodowości i grup wiekowych. Nie wymaga żadnego sprzętu (nawet tablicy) lub innych książek i może być stosowana w szkołach prywatnych, szkołach państwowych i na uniwersytetach. Uczniowie mogą również korzystać z książek, ćwicząc poza szkołą.

Ponadto uczniowie mogą ćwiczyć język angielski przez Internet, korzystając z interaktywnych ćwiczeń dostępnych dla uczniów licencjonowanych szkół. Prosimy pytać w szkole o szczegóły.

Metoda Callana w praktyce

Lekcje języka angielskiego prowadzone Metodą Callana prawdopodobnie znacznie różnią się od lekcji w jakich uczniowie uczestniczyli w przeszłości. Nie siedzi się w ciszy czytając ze zrozumieniem lub wykonując ćwiczenia gramatyczne z książki. Nie ma “swobodnej dyskusji,” podczas której używa się języka angielskiego tylko w znanym już zakresie. Oczywiście takie ćwiczenia mogą pomóc, ale można je robić z książką w domu lub w kawiarni. Na lekcjach prowadzonych Metodą Callana uczeń wykonuje ważne zadania, których nie można zrealizować poza szkołą. Przez cały czas słucha się języka angielskiego . Dużo mówi się w języku angielskim, a wszystkie błędy są korygowane. Nauka przebiega szybko, bo uczeń jest cały czas otoczony językiem angielskim. Nie ma ciszy i nie ma czasu na nudę lub utratę koncentracji. To jest też zabawa!

Co dokładnie dzieje się podczas lekcji prowadzonej Metodą Callana i jak to działa?

Nauczyciel zadaje pytania

Książki do nauki Metodą Callana są pełne pytań. Każde pytanie skupia się na ćwiczeniu jakiegoś słowa, wyrażenia lub zasady gramatycznej. Nauczyciel stoi i kolejno zadaje uczniom pytania. Uczeń nigdy nie wie, kiedy nauczyciel zada mu pytanie, dlatego cały czas musi być skoncentrowany. Kiedy jeden uczeń kończy odpowiedź, nauczyciel natychmiast zadaje kolejne pytania.

Nauczyciel mówi szybko

Podczas lekcji prowadzonych Metodą Callana Nauczyciel mówi szybko. To dlatego, że naturalnie mówi się szybko. Jeśli chce się rozumieć normalny język angielski, trzeba ćwiczyć słuchanie szybkiej, naturalnej mowy i starać się rozumieć język angielski bez uprzedniego tłumaczenia wypowiedzi na swój język. Ta idea nietłumaczenia wypowiedzi jest sednem Metody Callana; ta metoda pozwala zacząć myśleć w języku angielskim.

Ponadto, nie chcemy, aby uczeń, w czasie rozmowy, myślał zbyt wiele o gramatyce. Chcemy, aby mówienie przychodziło odruchowo, instynktownie. Nie należy przejmować się błędami. W trakcie lekcji uczeń oczywiście będzie robić wiele błędów, ale nauczyciele Metody Callana poprawiają błędy, a uczniowie uczą się słuchając poprawek. Oczywiście pomocne jest by po powrocie do domu czytać książki, zastanawiać się nad gramatyką, słownictwem oraz wykonywać wszystkie zadania, które mają do wykonania w domu uczniowie języka obcego – ale lekcje to czas ćwiczeń wymowy i zrozumienia ze słuchu przy zamkniętych książkach!

Nauczyciel powtarza każde pytanie dwa razy i pomaga w odpowiedzi

W trakcie lekcji nauczyciel mówi szybko, dlatego powtarza pytania dwa razy. W ten sposób uczeń ma drugą szansę usłyszeć to, czego nie zrozumiał za pierwszym razem.

Następnie nauczyciel natychmiast podpowiada początek odpowiedzi. Ma to na celu pomóc (i “popędzić”) w natychmiastowym mówieniu. Na przykład:

Nauczyciel pyta: “Are there two chairs in this room? Are there two chairs in this room? No, there aren’t…”
Uczeń odpowiada (natychmiast): “No, there aren’t two chairs in this room; there are twelve chairs in this room.”

Gdyby nauczyciel nie “popędził” ucznia podpowiadając początek odpowiedzi, mógłby on zacząć zbyt dużo myśleć i tłumaczyć słowa na swój język.
Nauczyciel cały czas mówi wraz z uczniem, kiedy ten daje odpowiedź. Tak więc, jeśli zapomni wyrazu lub nie wie co powiedzieć, zawsze słyszy od nauczyciela następne słowo lub dwa. Uczeń powtarza za nauczycielem, ale natychmiast próbuje samodzielnie kontynuować odpowiedź. Zawsze należy starać się kontynuować odpowiedź, a tylko jeśli nie można samodzielnie udzielić odpowiedzi, powtarzać za nauczycielem. W ten sposób uczeń nabiera pewności siebie i uczy się szybciej. Nie należy czekać na pomoc ze strony nauczyciela, a następnie tylko powtarzać – spowalnia to postępy.

Długie odpowiedzi z tymi samymi zasadami gramatycznymi co w pytaniu

Chcemy, aby uczeń jak najwięcej ćwiczył wymowę, dlatego na lekcji należy zawsze odpowiadać pełnymi zdaniami, używając tych samych struktur gramatycznych, które zawarte są w pytaniu. Na przykład:

Nauczyciel pyta: “About how many pages are there in this book?”
Uczeń odpowiada: “There are about two hundred pages in that book.”

W ten sposób nie tylko odpowiada się na pytanie; układa się pełne zdania korzystając ze słownictwa i gramatyki, których trzeba się nauczyć.

Korygowanie przez naśladownictwo

W Metodzie Callana nauczyciel natychmiast koryguje wszystkie błędy uczniów. Nauczyciel koryguje przez naśladowanie (kopiowanie) błędu ucznia i wypowiedzenie poprawnej wymowy/formy wyrazu. Na przykład, jeśli uczeń powie “He come from Spain”, nauczyciel szybko mówi “not come – comes”. Ta korekta przez naśladowanie pomaga usłyszeć różnicę między błędem i właściwą formą w języku angielskim. Należy natychmiast powtórzyć poprawne słowo i kontynuować zdanie. Z takiej korekty swoich błędów można się wiele nauczyć, a stałe poprawianie przekłada się na szybkie postępy.

Formy skrócone

Na lekcji nauczyciel używa form skróconych (np. nauczyciel mówi “I don’t” zamiast “I do not”). To dlatego, że w normalnej rozmowie w języku angielskim używa się form skróconych i trzeba nauczyć się je rozumieć. Ponadto, jeśli wypowiedzi mają brzmieć naturalnie, należy nauczyć się używania form skróconych.

Struktura lekcji

Każda szkoła jest inna, ale typowa 50-minutowa lekcja prowadzona Metodą Callana będzie zawierać około 35 minut rozmówek, 10 minut czytania i 5 minut dyktanda. Ćwiczenie czytania i dyktando odbywają się często w połowie lekcji.

Podczas czytania uczeń czyta i mówi, podczas gdy nauczyciel pomaga i koryguje błędy. Podczas dyktanda uczeń ćwiczy pisanie, ale również słucha nauczyciela. 50-minutowa lekcja Metodą Callana to 50 minut mówionego języka angielskiego, żadnej ciszy!

Rozmówki

Mimo, że w Metodzie Callana podkreśla się znaczenie nauki wymowy, to nie oznacza rozmówek (swobodnej rozmowy). Nauka języka angielskiego Metodą Callana odbywa się szybko również dlatego, że lekcje są zorganizowane, skuteczne, szybkie i pracowite. Nie ma marnowania czasu na rozmówki; to można robić przed lub po lekcji.

Rozmówki nie są dobrym sposobem zagospodarowania czasu na lekcji języka angielskiego. Po pierwsze, tylko niektórzy uczniowie mówią. Po drugie, podczas rozmówek ludzie używają języka angielskiego tylko w zakresie jaki już znają. Po trzecie, nauczycielowi trudno jest poprawiać błędy podczas rozmowy.

W Metodzie Callana wyeliminowano te problemy. Przez całą lekcję każdy uczeń słucha i mówi, ćwicząc różne słownictwo oraz struktury gramatyczne i ucząc się z korekty własnych błędów. Nikt nie ma czasu na nudę!

Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj!

Systematyczne powtórki

W swoim ojczystym języku czasem czyta się lub słyszy nieznane słowa. Zwykle trzeba przeczytać lub usłyszeć to nowe słowo tylko raz lub dwa razy, aby je zapamiętać i użyć samodzielnie. Jednak podczas nauki języka obcego jest zupełnie inaczej. Trzeba usłyszeć, zobaczyć i użyć słów i struktur gramatycznych wiele razy zanim dobrze się je pozna. Nauka musi więc obejmować system powtórek (powtarzania już poznanego materiału). Jest to absolutnie niezbędne. Jeśli nauka nie obejmuje systemu powtórek, zapomina się poznawany materiał i nie mówi się lepiej niż wcześniej.

Oczywiście podczas każdej lekcji Metodą Callana poznaje się nowe angielskie słowa, ćwiczy się je i robi postępy według programu w książce. Jednak robi się też wiele powtórek, dzięki którym można naprawdę zapamiętać to, czego się nauczyło. Nauczyciel decyduje ile powtórek potrzebuje klasa, ale zawsze jest to ważną częścią nauki.

Ponieważ jest wiele powtórek, nie jest ważne, aby zrozumieć wszystko dokładnie za pierwszym razem; z czasem staje się to coraz łatwiejsze. Powtórki w Metodzie Callana są automatyczne i systematyczne. Codziennie powtarza się dużą część materiału, a następnie przyswaja się nową wiedzę z języka angielskiego.

Powtórki z czytania i pisania

Ćwiczenie czytania i pisania w trakcie lekcji jest również częścią systematycznych powtórek w Metodzie Callana. W pierwszej kolejności uczniowie uczą się wymowy nowego słowa na lekcji; kilka lekcji później napotykają ponownie to słowo podczas czytania; na koniec nowe słowo pojawia się w dyktandzie. Wszystko to jest częścią Metody Callana i odbywa się automatycznie.

Poprawa dyktanda

W Metodzie Callana praca domowa jest niewielka lub nie ma jej wcale, ale ważnym elementem jest poprawa dyktanda. Dyktanda są wydrukowane w książce i można pracować nad poprawkami w domu, w autobusie, w dowolnym miejscu. Jest to ważne z tego względu, że pomaga nauczyć się pisanej formy słowa, które poznawało się wcześniej na lekcji.

Pierwsze lekcje z Metodą Callana

Podczas pierwszej lekcji Metodą Callana wszystkie pytania i niektóre słówka są dla ucznia nowe. Nie były jeszcze prowadzone żadne powtórki. Z tego powodu nauczyciel może nie zadawać zbyt wielu pytań. Można siedzieć i słuchać oraz oswoić się z metodą – zaznajomić się z szybkością wymowy, pytaniami, korektą itp.

Porównanie etapów Metody Callana do poziomów CEFR * oraz egzaminów z języka angielskiego Uniwersytetu Cambridge

* Common European Framework of Reference (Przyjęte przez Radę Europy Poziomy Biegłości Językowej)

Trudno jest bezpośrednio porównać książki Metody Callana z poziomami CEFR i egzaminami Cambridge, poniżej przedstawiamy przybliżone porównanie.

 

 

cefr-polish